Vrtec Nova Gorica

PROGRAMI GLEDE NA TRAJANJE

 • Dnevni program traja od 6 do 9 ur in poteka dopoldne v vseh enotah v dopoldanskem času.
 • Poldnevni program traja od 4 do 6 ur in poteka dopoldne. Starši lahko zaprosite za poldnevni program brez kosila, strošek kosila se pri ceni odbije. Sprememba programa med šolskim letom je možna po predhodnem dogovoru. Posebne primere na podlagi vloge obravnava in odobri ravnateljica.
 • Program vzgojnega dela je zasnovan na ciljih in smernicah nacionalnega programa Kurikulum za vrtce, skupnih izhodiščih našega vrtca in posebnih usmeritvah posamezne enote. Kurikulum za vrtce
  vključuje dejavnosti iz področja: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika.
 • Projekti in programi, ki jih že oz. bomo izvajali:
  • Zdravje v vrtcu,
  • Zdravstveno
   vzgojne delavnice v vrtcu (izvaja ZD in Center za krepitev zdravja)
  • Unicefove varne točke v Novi Gorici
  • Projekti, ki bodo razpisani
 • Program korak za koram
  V vrtcu Ciciban in v vrtcu Julke Pavletič ter v posameznih oddelkih enot Najdihojca, Kekec in Čriček izvajamo vzgojno-izobraževalni program po metodologiji na otroka osredotočene vzgoje in izobraževanja, ki je bila s strani Ministrstva za šolstvo in šport potrjena kot ena od možnosti izvedbenega kurikula.

ZAČNIMO PROJEKT

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE