Vrtec Ivančna Gorica

Javni vzgojnovarstveni zavod Vrtec Ivančna Gorica je bil ustanovljen na podlagi Zakona o zavodih, v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, v skladu z Zakonom o vrtcih in Odlokom o ustanovitvi javnega VVZ Vrtec Ivančna Gorica, Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, dne 20. 12. 1996, z dodanimi oddelki 09.10.1998, z novim odlokom o ustanovitvi javnega VVZ Vrtec Ivančna Gorica z dne 15.09.2008 (Ur.l.RS, št. 63 /2008) s spremembami o sestavi Sveta vrtca 20.11.2009, z aneksom o ustanovitvi enote vrtca na Krki 29.06.2011 in s spremembo naslova matičnega vrtca 6. 2. 2013, z namenom zadovoljevanja potreb po vzgoji in varstvu predšolskih otrok na območju celotne Občine Ivančna Gorica.

Dne  06. 07. 2015  je bil sprejet čistopis vseh sprememb Odloka o ustanovitvi javnega VVZ vrtec Ivančna Gorica.

Vrtec, s sedežem na cesti II. grupe odredov 17, Ivančna Gorica je pričel s poslovanjem dne 01.01.1997 v 11 oddelkih vrtca na lokacijah Ivančna Gorica (3 oddelki), Stična (2 oddelka), Šentvid pri Stični (3 oddelki), Višnja Gora (2 oddelka) in vzgojno-varstvena družina na Krki.

Vrtec Ivančna Gorica je že »podedoval« odklonjenost otrok in jo ob zakonskem zniževanju normativa dovoljenega števila otrok v oddelkih in ukinitvi vzgojnovarstvene družine, še povečeval.

ZAČNIMO PROJEKT

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE