Mreža za otrokove pravice

Mreža za otrokove pravice je mreža nevladnih organizacij, ki delujejo na področju otrokovih pravic. Namenjena je podpori, spodbudi in koordinaciji nevladnih organizacij. Na podlagi spremljanja trenutnih razmer na nacionalni in evropski ravni skrbi za visoko kakovost zagovorništva in informiranja.

Na evropski ravni je pridružena članica Eurochild-a ter polnopravna članica nacionalne partnerske mreže Eurochild-a (NPN – National Partner Network) za Slovenijo.

Mreža za otrokove pravice prek povezovanja in informiranja NVO, ki delujejo na področju otrokovih pravic, skrbi za uveljavljanje ter preprečevanje in odpravljanje kršitev otrokovih pravic v Sloveniji. Prizadevamo si za ustvarjanje enakih možnosti za vse otroke in za razvoj njihovega potenciala.

Ciljna skupina so otroci in mladostniki, odločevalci, mediji, splošna javnost ter nevladne organizacije.

Vizija Mreže za otrokove pravice je, da bi bili otroci v središču družbenega in političnega življenja. Da bi vsi otroci poznali svoje pravice in imeli možnost razviti svoje potenciale.

ZAČNIMO PROJEKT

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE