Eko mobil

Osnovna dejavnost družbe:

  • zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
  • ravnanje z nevarnimi odpadki

Družba je bila ustanovljena leta 2011 z namenom opravljanja nalog nosilca skupnega načrta ravnanja z izrabljenimi vozili, v skladu z določili uvedbe o ravnanju z izrabljenimi vozili (Ur.l. RS, št.: 32/11, 45/11, 26/12, 84/18-ZIURKOE in 101/20)

NEPROFITNO DELOVANJE

Družba EKOMOBIL d.o.o. je neprofitna organizacija, kar pomeni, da se morebitni dobiček ne deli med družbenike, temveč se usmerja v rezervacije za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz Uredbe o izrabljenih vozilih (Ur. l. RS, št. 32/11, 45/11, 26/12, 84/18-ZIURKOE in 101/20).

TRANSPARENTNOST DELOVANJA

je zagotovljena preko rednih sej, skupščin in rednega pregleda poslovanja.

ENAKOST ZA VSE ZAVEZANCE

Vsem zavezancem, ki so vključeni v skupno shemo ravnanja z izrabljenimi vozili zagotavljamo enoten, dolgoročno vzdržen sistem inizpolnjevanje zakonskih ciljev, skladno z Uredbo o izrabljenih vozilih (Ur.l. RS, št. 32/11, 45/11, 26/12, 84/18-ZIURKOE in 101/20)

STABILNA SKUPINA ZAVEZANCEV

Vse aktivnosti družbe so usmerjene k zagotavljanju dolgoročnega stroškovno učinkovitega sistema podaljšane odgovornosti proizvajalcev. S tem ohranjamo zaupanje naših zavezancev in trajno izpolnjevanje vseh obveznosti, ki jih nalaga veljavna okoljska zakonodaja.

JASNO SPOROČANJE VSEM CILJNIM JAVNOSTIM

Nenehno izvajamo načrtno ozaveščanje zadnjih imetnikov izrabljenih vozil, saj je to ključnega pomena za vzpostavitev stabilnega procesa zbiranja inobdelave izrabljenih vozil.

ODGOVORNO OPERATIVNO DELOVANJE

Redno skrbimo za celoten in reden cikel zbiranja, obdelave in predelave izrabljenih vozil.

ZAČNIMO PROJEKT

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE