Home Phone

Strojna Maribor

Strojna Maribor

Pogled iz računalnika

Pogled iz telefona

Strojna je družba s tradicijo, saj njeni začetki segajo že v leto 1906, ko je industrijalec Eylert v Melju ustanovil remontno delavnico za popravilo tekstilnih strojev. Že takrat se je družba ukvarjala z izdelavo zobnikov in polžastih dvojic. Med drugo svetovno vojno se je družba preselila iz Melja v Linhartovo ul. 11, kjer je še danes. Do leta 1959 je delala družba pod imenom Remont, od takrat dalje pa dela pod imenom STROJNA.

S spremembo imena se je za družbo pričelo tudi novo obdobje. Začel se je razvijati lasten proizvodni program in leta 1962 je pričela s serijsko izdelavo zobniških, pozneje pa tudi polžastih gonil.