Home Phone

Odvetniška družba Mele

Odvetniška družba Mele

Pogled iz računalnika

Pogled iz telefona

Glavno področje dela Odvetniška družba Mele je svetovanje in zastopanje za podjetja na področju delovnega prava. Fizičnim osebam svetujejo in jih zastopajo zlasti na področju delovnega in civilnega prava.

Sedež je v Ljubljani, podružnici pa v Kranju in Cerknici. Zastopajo po sodiščih na območju celotne Slovenije. Odlikuje jih 20 let izkušenj v odvetništvu.

Začetki ODVETNIŠKE PISARNE MELE D.O.O. segajo v leto 2000, ko se je njen ustanovitelj, odvetnik Peter Mele, po večletnem službovanju v državni upravi (1997-2000) prvič zaposlil v odvetništvu.

Ustanoviteljeva vizija je bila opravljanje odvetniškega poklica na strokoven, etičen in časten način v okviru sodobne, dobro organizirane in povsem informatizirane pisarne, ki vključuje vrhunske strokovnjake, v celoti predane delu in strankam, in ki zagotavlja širok nabor storitev za uspešno reševanje različnih pravnih problemov svojih strank.

Pisarna se je že v prvih letih po ustanovitvi razvila v prepoznavno ime predvsem na področju delovnega prava, kjer je uspešno zastopala številna podjetja in posameznike. Obenem je vseskozi posvečala pozornost vsem drugim glavnim pravnim področjem, zlasti civilnemu, gospodarskemu in kazenskemu pravu. Pisarna je po številu sodelavcev postopoma rasla, pri čemer pa je ohranjala pravilo kvalitete pred kvantiteto. Ves čas smo zavzeto sledili trendom pri organizaciji dela in novostim v pravu.

Danes je ODVETNIŠKA PISARNA MELE D.O.O. ena najboljših družb na področju odvetniškega poklica v Sloveniji, ki ji zaupajo številne pravne osebe in posamezniki tako doma, kot iz tujine. Naše stranke prihajajo s področij industrije, telekomunikacij, zavarovalništva, nevladnih organizacij, financ, izobraževanja, trgovine in številnih drugih. Zastopamo tudi posameznike v najzahtevnejših delovnih, civilnih in kazenskih zadevah.

Vključeni so v Odvetniško zbornico Slovenije. Posebno ponosni so na dejstvo, da so popolnoma svobodni in neodvisni od kakršnihkoli drugih združenj, povezav ali ocenjevalcev, ki bi lahko kakorkoli neposredno ali posredno vplivali na njihovo delo ali lojalnost do strank.