Home Phone

Eko mobil

Eko mobil

Pogled iz računalnika

Pogled iz telefona

Ekomobil d.o.o. je edina družba, ki ima pooblastila proizvajalcev oz. uvoznikov vozil za zbiranje in prevzem vozil njihove blagovne znamke ter prevzem delov vozil, ki pri servisiranju in popravilu vozil njihovih blagovnih znamk nastanejo kot odpadek in oddajo vseh prevzetih izrabljenih vozil v obdelavo.

Vključitev v skupno shemo ravnanja z izrabljenimi vozili

Upravljajo razširjeno proizvajalčevo odgovornost v sistemih ravnanja z izrabljenimi vozili in skrbijo, da njihovi naročniki izpolnjujejo zakonske obveznosti glede ravnanja z izrabljenimi vozili in imajo urejene evidence. Imajo dolgoletne izkušnje pri ravnanju z izrabljenimi vozili od zbiranja, transporta, obdelave in reciklaže surovin. Njihova strokovno izobražena ekipa ima strokovna znanja o ravnanju z viri v proizvodnji in recikliranju vseh surovin in materialov.